Välkommen till A3 Företagsförmedling!

A3 företagsförmedling står för auktorisation, ansvar och aktivitet. Vi är en grupp erfarna mäklare med en professionell bakgrund från många områden inom näringslivet. Med bred erfarenhet från olika transaktioner förbereder och genomför vi en försäljning, ett förvärv eller annan ägarförändring.
Vårt kontaktnät täcker hela landet. 
 
branchforetag

Företag till salu

1 stalbyggnad_grid.jpg
Ett svenskt industrimontageföretag som har de skandinaviska samt de baltiska länderna som sin marknad. Man är specialister inom...
1 bioenergy_grid.jpg
Ett logistikföretag med fokus på bioenergi.Bolaget bedriver verksamhet i hela Sverige med utgångspunkt i Värmland. Bolaget har flera egna...
1 Blastermaster_grid.jpg
BlästerMäster, verksamheten drivs i aktiebolagsform och det är i första hand aktierna som skall säljas, men även en inkråmsförsäljning kan...
1 vcard_grid.jpg
INVESTMENT PROPOSALInvesteringsobjektet (nedan kallat ”bolaget”) är ett nordiskt betalningsinstitut, verksamt som kortinlösare...
1 laxas_grid.jpg
En kommersiell fastighet i Laxå,Närke. Fastigheten är belägen i bästa centrumläge i Laxå.Ytan är ca 2295 kvm varav hyresledigt ca...
1 mobelaf_grid.jpg
EM-Jonsson Möbler som skall säljas pga generationsskifte är ett företag som grundades 1877 och är en av de ledande möbelvaruhusen i Dalarna och är...