kapitalanskaffning

Kapitalanskaffning eller partnerskap kräver kunskap om vad som är intressant för investerare.

Ett företag har olika kapitalbehov i olika skeden. Ibland behöver man ta in externt kapital. Detta kan ske på olika sätt och ibland kombinerat med kompetens.

  • Man har en affärsidé men saknar ekonomiska resurser för att starta upp verksamheten.
  • Det finns en fungerande verksamhet men man behöver kapital för expansion.
  • Verksamheten har bärkraft men det finns behov av tillskott av både kapital och extern kompetens för att komma vidare.
  • etc

Oavsett vilket behov Du har så finns lämpliga investerare eller partners i vårt nätverk. Tillsammans med Dig går vi genom Ditt företags behov. När vi gjort analysen ser vi till att det finns en tydlig affärsplan och ett prospekt som beskriver hur potentiella investerare kan få utdelning.

Självklart finns vi med i förhandlingarna utifrån Dina önskemål och bistår med att upprätta de formalia som krävs, ibland kompletterat med juridisk expertis.

Hör av Dig till oss för en förutsättningslös diskussion.

Olika situationer