soka foretag

Att hitta rätt företag är ett kvalificerat analysarbete.

Om Du planerar ett företagsförvärv kan vi hjälpa Dig på flera sätt. Ger Du oss ett sökuppdrag tar vi tillsammans fram en kravprofil utifrån Dina önskemål. Den kan omfatta fler kriterier och här ger vi några exempel;

  • Bransch
  • Omsättningsnivå
  • Kundstruktur
  • Tillföra kompetens eller kompletterande verksamhet
  • Ska bolaget vara lönsamt eller är andra parametrar viktigare
  • Ska nuvarande ägare vara fortsatt verksam i företaget
  • etc

Utifrån kravprofilen söker vi av marknaden efter lämpliga objekt där Du avgör vilka vi ska kontakta för att känna av om de är intresserade av en försäljning eller kanske ett samgående.

Vi leder hela processen på samma vis som vid en företagsförsäljning men nu med Dig som köpare som uppdragsgivare och Du avgör själv hur delaktig Du vill vara.

Har Du redan funnit ett intressant objekt kan vi hjälpa Dig med allt ifrån marknadsmässig värdering till förhandling och avtalsskrivning.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Olika situationer