oka vardet

Hur tryggar man företagets framtida värde?

Självklart får man mer betalt för ett bolag som är lönsamt och konkurrenskraftig och med goda framtidsutsikter. Därför är det bra om vi som företagsmäklare kommer in så tidigt som möjligt i försäljningsprocessen.

Genom vår långa erfarenhet från befattningar inom näringslivet och som företagsmäklare har vi varit med och genomfört åtskilliga förbättringsprocesser. Inför en företagsförsäljning behöver detta inte vara så komplicerat. Genom vår analysmetod i kombination med den information vi får om bolaget presenterar vi förslag på åtgärder som är värdehöjande och också kommer framtida ägare till gagn.

Några exempel på åtgärder kan vara att;

  • Bredda kundbasen för att minska känslighet för kundtapp.
  • Säkerställa att skriftliga avtal finns med nyckelkunder.
  • Se över prismodeller och sortimentsmix.
  • Eliminera icke relevanta/onödiga kostnader.
  • Dokumentera verksamhetens processer, organisation och funktioner.
  • Planeringen av verksamheten.
  • Etc.

Detta är bara några exempel och åtgärdsförslagen anpassas efter respektive företags behov. Det är sällan frågan om kostsamma investeringar annat än att det kräver engagemang och tid.

Kontakta någon av oss så berättar vi mer.

Olika situationer