varderafo

Att värdera ett företag kräver förståelse för hur olika marknader fungerar.

Det finns en mängd olika metoder att värdera ett företag. Inom A3 Företagsförmedling tar vi hänsyn till alla de faktorer som påverkar ett företags värde.

Vår uppfattning är att en avkastningsvärdering med en justering för en framtidsprognos är den mest rättvisande modellen. Detta kräver en noggrann analys av företagets nuvarande situation och om vad det kan prestera i framtiden. Värdet ska vara väl dokumenterat och de åtgärder som krävs för framtida avkastning ska vara realistiska och genomförbara.

Vid behov gör vi även rena substansvärderingar.

Ett företags egentliga värde bestäms när marknadens parter, säljare och köpare är överens om priset.

Kontakta oss så berättar vi mer, vår långa erfarenhet genom många transaktioner gör våra värderingar realistiska vilket gagnar både säljare och köpare.

Hör av Dig till oss så berättar vi mer.

Olika situationer