Referensobjekt

Nedan finner du exempel på objekt där vi medverkat vid transaktionen. För personliga referenser kontakta respektive mäklare.

 
3 86017_9e5ade45cfc9246a488ac2eb376eb839_list.jpg
Företaget som är något av en ikon i inredningskretsar och bland privatkunder har trots sin långa historia alltid en aktuell sortimentsmix bestående av såväl inredningsklassiker som blivande sådana. Möjligheterna är stora för en säljinriktad...
1 Blastermaster_list.jpg
BlästerMäster, verksamheten drivs i aktiebolagsform och det är i första hand aktierna som skall säljas, men även en inkråmsförsäljning kan diskuteras. BlästerMäster har en historik som går tillbaka till till 1991, bolaget grundades av Ola...
1 blomsterbutik_list.jpg
Blomsterhandel med stort sortiment och bred kundbas. Handel med växter och blommor och det som i övrigt hör till en verksamhet som denna. Företaget har en strategisk position på marknaden som ger förutsättningar för fortsatt utveckling....
1 akerirorelse_list.jpg
Åkerirörelse med fasta körningar. I försäljningen ingår övertagande av befintliga fordon med tillhörande släp och utrustning samt de körningar som man haft i mer än fem år. Säljes pga generationsskifte. Verksamheten har utvecklingspotential och...
1 eftermiddagsbild_med_flare_-_Ann_3_list.jpg
Nu finns tillfälle att förvärva ett mycket väletablerat och lönsamt arkitektkontor beläget i kommun i norra Storstockholm. Man är den enda aktören på den lokala marknaden och har ett mycket starkt varumärke som resulterat i ramavtal både med...
1 datait_list.jpg
Väletablerad butik som även utför konsulttjänster samt service för företag och privatpersoner. Bland kunderna finns privatpersoner, företag och kommuner.Till dessa kunder erbjuds även service och support och möjligheter att teckna serviceavtal...
1 b2bmeeting_list.jpg
Företaget som arbetar enligt en strukturerad affärsmodell är känt för att alltid leverera hög kvalité. Uppdragen är övervägande av karaktären hela projekt med allt från målgruppsanalys till leverans av högkvalitativa mötesbokningar. Som kund kan...
1 sjukvardsbutik_list.jpg
Stockholms äldsta sjukvårdbutik Verksamheten bedrivs som aktiebolag med 80-årig historik. Man är etablerade med verksamheten i samma lokaler sedan 1937 i ett absolut cityläge. Det finns ett stort lojalt kundunderlag för att utöka...
1 security_list.jpg
Flexibelt företag som idag har sin huvudsakliga sysselsättning inom bevakning. Man är väl förberedda att bredda verksamheten inom närliggande områden. Upparbetad kundstock finns med löpande avtal liksom väl utbyggt IT-system som hanterar allt...
1 djurgarden_list.jpg
Företaget är mycket väl etablerat i bokhandeln, bland museer och inom business gifts. Företagets portfölj består av egna varumärken kombinerat med ensamrätter. Framför allt ska framhållas en stark europaagentur med en stor outnyttjad...