Referensobjekt

Nedan finner du exempel på objekt där vi medverkat vid transaktionen. För personliga referenser kontakta respektive mäklare.

 
3 hamnbild_002_list.jpg
Marinan är en av de ledande aktörerna i branschen och ligger centralt i Stockholmsregionen. Verksamheten som är mycket väletablerad präglas av nöjda återkommande kunder och har sin inriktning huvudsakligen mot vinterförvaring med i dagsläget ca...
2 Bild_13_fran_sjon_Solnahallet_list.jpg
Nu finns tillfälle att förvärva en mycket väletablerad försäljningsmarina i Stockholm. I verksamheten utförs även vinterförvaring och servicearbeten. Verksamheterna kan mycket väl bedrivas var för sig.Efter 40 framgångsrika år i branschen är det...
1 1712_String_0218b-1_list.jpg
Företaget är etablerat sen 90-talet med butik i expansiv del av Stockholmsområdet. Man har tillgång till de absolut starkaste varumärkena. De återkommande kunderna är många och kundregistret omfattande. Butikslokalerna är ändamålsenliga med...
3 86017_9e5ade45cfc9246a488ac2eb376eb839_list.jpg
Företaget som är något av en ikon i inredningskretsar och bland privatkunder har trots sin långa historia alltid en aktuell sortimentsmix bestående av såväl inredningsklassiker som blivande sådana. Möjligheterna är stora för en säljinriktad...
1 eftermiddagsbild_med_flare_-_Ann_3_list.jpg
Nu finns tillfälle att förvärva ett mycket väletablerat och lönsamt arkitektkontor beläget i kommun i norra Storstockholm. Man är den enda aktören på den lokala marknaden och har ett mycket starkt varumärke som resulterat i ramavtal både med...
4 mobelforetag1_list.jpg
Företaget är etablerat sen 90-talet med 2 butiker i expansiva delar av Stockholmsområdet. Man har tillgång till de absolut starkaste varumärkena. Tillväxten inom e-handeln är kraftig, 70 % under detta år. Prognosen för innevarande räkenskapsår...
2 vvs-sthlm2_list.jpg
Företaget som varit verksamt sedan mitten på 90-talet har på senare år haft en kraftig tillväxtväxt med mycket god lönsamhet. Man arbetar huvudsakligen med service, ombyggnader och renoveringar. Kundmassan består till 80 % av företag, förvaltare...
1 Bild_1_list.jpg
Nu finns möjligheten att ta över en e-handelsverksamhet etablerad sedan 2016. Sedan starten har man byggt upp en kundbas med som 2018 genererade knappt 3 000 beställningar.Man har tillgång till ett flertal av de varumärken som ställer högst krav...
1 iStock-908389412_list.jpg
Lönsamt växande företag inom skönhetsbranschen. Man är den ledande aktören inom sin nisch. Produkterna marknadsförs under eget varumärke.Företaget arbetar efter en affärsmodell som är intressant för alla involverade parter. Man har skapat en...
1 sjukvardsbutik_list.jpg
Stockholms äldsta sjukvårdbutik Verksamheten bedrivs som aktiebolag med 80-årig historik. Man är etablerade med verksamheten i samma lokaler sedan 1937 i ett absolut cityläge. Det finns ett stort lojalt kundunderlag för att utöka...