var metod

Vår metod bygger på de erfarenheter vi gemensamt skaffat som företagsmäklare i kombination med tidigare bransch- och yrkeserfarenheter.

Formellt är kravet att de som är anslutna till A3 företagsförmedling ska ha en gedigen bakgrund som företagsmäklare samt inneha auktorisation genom SFR, Sveriges Företagsmäklares Riksförbund.


Ett projekt

Det ideala är om vi kommer in tidigt i ett projekt för att förbereda företaget för en försäljning.

Normalt inleds arbetet med en analysfas där vi gör en värdering kopplad till en konkurrensanalys samt en genomgång av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Därefter tas en relevant och säljande företagsbeskrivning fram. Parallellt med detta analyserar vi vilka som kan vara tänkbara köpare av företaget.

Företaget presenteras (anonymt) på relevanta webbplatser samtidigt som vi påbörjar bearbetningen av potentiella köpare vilket sker på olika sätt beroende av företagets karaktär.
Ibland finns en potentiell köpare redan i våra intressentregister.

Vi låser oss aldrig i fasta modeller utan arbetar olika utifrån hur potentiella köparkategorier ser ut. Det är detta arbete som ger reslutat och där vi arbetar enligt en metodik som är beprövad och där vi har erfarenheter.

När en köpare hittats leder vi processen vidare mot avtal och reglering av köpeskilling.

Kontakta någon av oss så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer info

kontakt22

Kenneth Westerdahl - Stockholm
Auktoriserad företagsmäklare
Mob: 076-200 71 71
E-post: kenneth@a3ff.se

kontakt33

Peter Josefsson - Tranås
Auktoriserad företagsmäklare
Mob: 0730-458 735
E-post: peter@a3ff.se