Företag Säljes

Ambulerande bilvårdsföretag med stor tillväxtpotential. Franchise och internationalisering möjlig.

Beskrivning

Bolaget får betraktas som en start up som bevisat att dess koncept är rätt. Man har på kort tid byggt upp en kundstock som 2023 genererade en omsättning på ca 2,5 MSEK och därmed nåddes break even.

Verksamheten riktar sig mer och mer mot B2B-kunder och intresset för tjänsterna är stort och diskussioner om samarbete med större aktörer pågår och en del finns redan som kunder. Det finns tydlig dokumentation som påvisar extremt hög kundnöjdhet både hos B2B-kunder och privatpersoner.

Väl beprövade metoder för bästa resultat i utförandet samt för en lönsam process har utvecklats och finns väl dokumenterade. Genom denna tydlighet ges stora möjligheter att bygga ett franchisekoncept samt att gå internationellt. Verksamheten är i högsta grad skalbar.

Den utrustning som finns är tillräcklig för att utföra uppdrag på nuvarande och högre nivå. Den största kostnaden utgörs av personalkostnader vilka är proportionerliga med omsättningen.

Det finns väl underbyggda prognoser för scenarier på olika nivåer där samtliga visar på en intressant lönsamhetsutveckling. För den som kan göra en investering i verksamheten kan en väsentlig lönsamhet skapas inom ett relativt kort tidsperspektiv.

Vid en ägarförändring kan en av grundarna tillika CEO stanna kvar i bolaget en längre tid för att säkerställa bolagets drift och utbildning av medarbetare. Samtliga tre grundare är måna om att medverka för att ge en ny ägare bästa möjliga ingång i bolaget.

Man har även påbörjat ett projekt mot den marina sidan, även här med B2B-kunder som huvudsaklig målgrupp.

Detaljer

Info Beskrivning
Bransch Tjänsteföretag
Omsättning 2-5 Mkr
Grundat 2022
Anställda 3
Generationskiftesföretag Nej
Flyttbart Företaget är flyttbart

Information

Objekt ID : 87

Företagsmäklare

Kenneth Westerdahl 
kenneth@a3ff.se
Kontakta mäklare

Kontakta mäklaren

Lägg till i favoriter

Sorry, you need to register or login first.