Företag Säljes

 
1 iStock-908389412_list.jpg
Lönsamt växande företag inom skönhetsbranschen. Man är den ledande aktören inom sin nisch. Produkterna marknadsförs under eget varumärke.Företaget arbetar efter en affärsmodell som är intressant för alla involverade parter. Man har skapat en...
2 Bild_13_fran_sjon_Solnahallet_list.jpg
Nu finns tillfälle att förvärva en mycket väletablerad försäljningsmarina i Stockholm. I verksamheten utförs även vinterförvaring och servicearbeten. Verksamheterna kan mycket väl bedrivas var för sig.Efter 40 framgångsrika år i branschen är det...
1 1712_String_0218b-1_list.jpg
Företaget är etablerat sen 90-talet med butik i expansiv del av Stockholmsområdet. Man har tillgång till de absolut starkaste varumärkena. De återkommande kunderna är många och kundregistret omfattande. Butikslokalerna är ändamålsenliga med...
1 Bild_1_list.jpg
Nu finns möjligheten att ta över en e-handelsverksamhet etablerad sedan 2016. Sedan starten har man byggt upp en kundbas med som 2018 genererade knappt 3 000 beställningar.Man har tillgång till ett flertal av de varumärken som ställer högst krav...